Dane kontaktowe Logo małe

Europejskie Biuro Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Zielińskiego 4/1A
53-531 Wrocław

NIP: 897-17-81-323
REGON:021824584
KRS:0000411908

nr konta: 78 1940 1076 3109 4232 0000 0000

tel. 71 70 70 997
Numer stacjonarny. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

tel. kom. 537 470 997
Numer telefoni komórkowej. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


kapitał zakładowy: 300 000zł

www.ebow.pl