O Nas Logo małe

Spółka EBOW powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku w zakresie kompleksowej obsługi wierzytelności.

Problem rosnącej liczby nierzetelnych lub niewypłacalnych kontrahentów dotknął już niemal wszystkich branż.

Wpływ na to ma sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie.

Z badań rynku wynika, iż systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw zagrożonych utratą płynności finansowej ze względu na niezapłacone przez kontrahentów należności.

Zadaniem EBOW jest sprawne odzyskanie długów . Zastosowanie starannie opracowanych i przetestowanych procedur windykacyjnych pozwala szybko i skutecznie odzyskać należności, a w dalszej perspektywie -  uniknąć zatorów płatniczych dzięki wdrożeniu efektywnych metod zarządzania wierzytelnościami


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.