Zleć mediacje Logo małe

Mam dłużnika ale nie chcę go oddawać do sądu

 

Jeżeli masz dłużnika, który jest Twoim wieloletnim kontrahentem i nie chciałbyś go stracić zleć nam usługę mediacji, nawiążemy kontakt i polubownie postaramy się rozwiązać problem. Jedną z proponowanych rozwiązań jest pożyczka oferowana przez partnera EBOW w ten sposób Twój kontrahent otrzyma pożyczkę, którą spłaci swoją wierzytelność wobec Ciebie.