E-BOW - Elektroniczny System Zarządzania Wierzytelnościami Logo małe

Elektroniczny System Zarządzania Wierzytelnościami. System udostępnia narzędzia pozwalające użytkownikom internetu kompleksowo zarządzać wierzytelnościami. Począwszy od monitoringu należności przed okresem wymagalności (automatyczne wysyłanie sms, e-mail, pisma przypominające) poprzez obsługę należności po ich terminie wymagalności (monity, wezwania, noty odsetkowe) po windykację sądową oraz egzekucję komorniczą. E-usługa udostępnia korzystanie z pieczęci prewencyjnej, giełdy wierzytelności oraz wszystkich niezbędnych narzędzi mających wpływ na skuteczną egzekucję długu.

Dzięki korzystania z naszego systemu użytkownicy uzyskają
- wiedzę w jaki sposób skutecznie zarządzać wierzytelnościami
- możliwość generowania profesjonalnych pism
- mechanizm powiadomień masowych
- możliwość generowania zaawansowanych raportów
- możliwość przekazania sprawy do obsługi na każdym jej etapie
- opcjonalną możliwość przekazania sprawy pod zarządzanie specjalistów z EBOW w każdym momencie windykacji bez utraty bieżącej kontroli nad wierzytelnością
- opcjonalną możliwość przekazania sprawy pod zarządzanie kancelarii znajdujących się na liście partnerskiej, również bez utraty bieżącej kontroli nad daną wierzytelnością
- ranking najskuteczniejszych kancelarii prawnych
- ranking najskuteczniejszych kancelarii komorniczych
- dostęp do profesjonalnej Giełdy Wierzytelności