Monitoring należności Logo małe

Monitoring to skuteczna metoda kontrolowania terminowego rozliczania płatności, która w znacznym stopniu podnosi dyscyplinę płatniczą klientów. Sposób działania oraz wybór metod działania jest każdorazowo uzgadniany ze zleceniodawcą i dostosowany do jego potrzeb i konkretnych okoliczności. Proponujemy Państwu monitoring w I lub II etapach:

Etap I - przed terminem płatności - kontakt z dłużnikiem nawiązywany jest jeszcze przed terminem płatności faktury w celu weryfikacji poprawności danych zamieszczonych na fakturze, potwierdzenia otrzymania faktury, w końcu w celu zasygnalizowania zbliżającego się terminu płatności.

Etap II - po terminie płatności - opcja ta jest wykorzystywana w krótkim okresie przeterminowania (2-4 tygodni), polega na przypominaniu o przekroczonym terminie płatności i o konieczności natychmiastowego uregulowania zobowiązania oraz informowaniu o konsekwencjach braku płatności.

W ramach umowy monitoringu należności otrzymujecie Państwo raporty zawierające istotne informacje dzięki którym łatwiej jest podejmować trafne decyzje budżetowe przedsiębiorstwa a także w porę podjąć działania mające na celu zabezpieczenie swoich należności poprzez np. wstrzymanie dostaw, zaniechanie wykonywania na rzecz wzbudzającego wątpliwości kontrahenta usług, skrócenie terminów płatności itp.

Usługi z zakresu monitoringu płatności dostępne są zarówno w zakresie wybranym indywidualnie przez konkretnego odbiorcę jak i w atrakcyjnych pakietach w połączeniu z pozostała ofertą EBOW.

Przykładowe pakiety:

I

Kwota miesięcznego abonamentu 500 zł

Zawartość PAKIETU I.
  -  monitoring do 150 faktur w miesiącu.
  -  windykacja należności na preferencyjnych warunkach:
  -  prowizja EBOW - 3% od odzyskanych kwot wierzytelności głównej
  -  prawo do bezpłatnego korzystania z pieczęci prewencyjnej przez czas trwania umowy do obsługi wszystkich należności Zleceniobiorcy (nie tylko objętych umową monitoringu)

II

Kwota miesięcznego abonamentu 1.000 zł

Zawartość PAKIET II:
 -   monitoring do 150 faktur w miesiącu.
 -   windykacja należności na preferencyjnych warunkach:
 -   prowizja EBOW - 3% od odzyskanych kwot wierzytelności głównej
 -   prawo do bezpłatnego korzystania z pieczęci prewencyjnej przez czas trwania umowy do obsługi wszystkich należności Zleceniobiorcy (nie tylko objętych umową monitoringu)
 -   atrakcyjne warunki (w tym odroczenie płatności za zastępstwo procesowe) na sprawy kierowane do windykacji sadowej za pośrednictwem EBOW

III

Kwota miesięcznego abonamentu 1.500 zł

Zawartość PAKIET II:
-    monitoring do 150 faktur w miesiącu.
-    windykacja należności na preferencyjnych warunkach:
-    prowizja EBOW - 2% od odzyskanych kwot wierzytelności głównej
-    bezterminowe prawo do bezpłatnego korzystania z pieczęci prewencyjnej
-    atrakcyjne warunki (w tym odroczenie płatności lub za zastępstwo procesowe) na sprawy kierowane do windykacji sadowej za pośrednictwem EBOW
-    bezpłatne wspomaganie egzekucji komorniczej dla sądowych nakazów zapłaty uzyskanych za pośrednictwem EBOW

DO CZASU ZAKOŃCZENIA TESTÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW SERWISU, W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI BIURA