Pieczęć prewencyjna Logo małe

Użycie pieczęci prewencyjnej ma na celu zdyscyplinowanie kontrahentów w zakresie terminowego regulowania płatności. Służy temu sygnowanie wystawianych faktur, rachunków, not odsetkowych, czy tez innych dokumentów płatniczych pieczęcią prewencyjną. Informuje ona w krótki i czytelny sposób o tym, że w przypadku nieuregulowania płatności w terminie odzyskaniem jej zajmie się profesjonalna, wyspecjalizowana firma.

Fakt coraz powszechniejszego stosowania tego środka prewencyjnego oraz liczne pozytywne opinie użytkowników, pozwalają stwierdzić, że w znacznym stopniu poprawia to płynność finansową firm, które korzystają z tej usługi. Praktyka pokazuje, iż w przypadku trudności finansowych płatnika, faktury oznaczone na pieczęcią prewencyjną traktowane są priorytetowo i regulowane są w pierwszej kolejności.

Dzięki tej usłudze zdecydowanie zmniejsza się ilość spraw, które wymagają interwencji windykatora czy też konieczności dochodzenia swoich należności na drodze sądowej.

W opinii kontrahentów (czyli potencjalnych przyszłych dłużników), fakt korzystania z pieczęci - sugeruje profesjonalnie podejście do kwestii finansowych.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z pieczęci prewencyjnej jest stosunkowo niski koszt jednostkowy takiej usługi w przeliczeniu na fakturę oraz możliwość indywidualnego kreowania znajdującej się na niej treści. Warto również wziąć pod uwagę możliwość łączenia tej usługi z innymi proponowanymi przez nasza firmę (np. z monitoringiem płatności) dzięki czemu zwiększa się skuteczność oddziaływania przy malejących kosztach usługi (w ramach atrakcyjnych pakietów promocyjnych).

Przykładowa pieczęć prewencyjna. (dostępne różne kolory i rozmiary)

pieczęć prewencyjna 1

pieczęć prewencyjna 2

DO CZASU ZAKOŃCZENIA TESTÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW SERWISU, W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI BIURA