Zakup/sprzedaż wierzytelności Logo małe

Możesz sprzedać swoją wierzytelność lub kupić wierzytelność oferowaną przez EBOW na giełdzie wierzytelności