Menu Zamknij

Windykacja

Obsługa wierzytelności po okresie wymagalności może się składać z następujących etapów:

  • Etap Windykacji polubownej – Zanim podjęte zostaną dalsze kroki, warto jest podjąć próbę negocjacji z dłużnikiem. Próba polubowna ma na celu zmotywowanie dłużnika do spłaty lub ustalenie ugody na nowych warunkach. Wszystkie działania odbywają się wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.
  • Etap Windykacji sądowej – Na tym etapie w imieniu wierzyciela podejmowane są działania w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty a następnie uzyskania tytułu wykonawczego, uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej. Zdarza się, że na tym etapie dłużnik uświadamia sobie, iż spłata zadłużenia jest nieuchronna. 
  • Etap Winykacji komorniczej – Egzekucja komornicza ma prowadzić do ostatecznego wyegzekwowania należności. Jednakże wierzyciel musi mieć świadomość, że komornik nie podejmie żadnych działań poza ściśle tymi, zleconymi mu przez wierzyciela. Dlatego EBOW, występując w imieniu wierzyciela, wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie pracowników oraz wypracowane metody działania, by uczynić windykację komorniczą skuteczną. Efektem ma być odzyskanie całości zobowiązania wraz  z odsetkami należnymi za okres zwłoki.